Vizyon, Misyon ve İlkeler

İZLADAŞ Sınav ve Belgelendirme Bölümü, yürütmekte olduğu faaliyetler kapsamında Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir sınav ve belgelendirme merkezi olmak üzere TS EN ISO/IEC 17024:2012 Uygunluk Değerlendirmesi-Personel Belgelendiren Kuruluşlar için Genel Şartlar Standardına uygun olarak tanımlamış olduğu kalite yönetim sisteminin gerekliliklerini yerine getirmektedir.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda İZLADAŞ Sınav ve Belgelendirme Bölümü’nün;

Vizyonu;

Yetkilendirildiği sektörlerdeki meslek alanlarının gelişimine katkı sağlayan, ulusal ve uluslararası düzeyde tarafsız, adil ve objektif hizmet veren güvenilir belgelendirme kuruluşu olmaktır.

Misyonu;

*  Ulusal meslek standartlarının ve ulusal yeterliliklerin hazırlanmasına ve hazırlanmış olanların geliştirilmesine katkı sağlamak,

*  Yetkilendirildiği mesleklerde güvenilir, adil ve tarafsız sınav yapmak, başarılı olan adayları belgelendirmek,

*  Ulusal ve uluslararası işgücü hareketliliğini sağlayacak kalitede personel belgelendirmek,

*  Yetkilendirildiği belgelendirme programlarında Türkiye genelinde hizmet sunmak,

*  Yetkilendirildiği mesleklerde Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında, işgücü hareketliliğine katkı sağlamak,

* Hayat Boyu Öğrenme ilkesi çerçevesinde, bireylerin yetkinliklerinin geliştirilmesini desteklemek,

* İşçi ve işveren kesiminde belgeli olma ve belgeli eleman çalıştırma önemine ilişkin farkındalık yaratmak,

*  Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda; adil, tarafsız, geçerli ve güvenilir yöntemler kullanarak sınav ve belgelendirme hizmetleri vermektir.

İZLADAŞ, personel belgelendirme faaliyetlerinde tarafsızlığı tehlikeye düşürebilecek ticari veya diğer menfaat ilişkilerinden bağımsız davranmak dahil, tüm kurallara uyacağını oluşturduğu politika ve taahhütlerle garanti altına almaktadır.

İZLADAŞ, personel belgelendirme sürecini adil, tarafsız, etik ve çıkar ilişkilerinden bağımsız olarak güvence altına almayı ve oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmayı ilke edinmiştir.