Hakkımızda

İZLADAŞ Sınav ve Belgelendirme Bölümü, İZLADAŞ Yönetim Kurulu’nun Mart 2020 tarihinde almış olduğu karar kapsamında yapılandırılmış ve organizasyon şemasına eklenmiştir.


İZLADAŞ Sınav ve Belgelendirme Bölümü; 17UY0294-4 Zeytinyağı Üretim Operatörü-Seviye 4 (A1, B1, B2), 17UY0293-4 Tadımcı-Seviye 4 (A1, B1, B2, B3), 17UY0295-4 Fermente Ürün Üretim Operatörü-Seviye 4 (A1, B1, B2, B3, B4) Ulusal Yeterliliklerine uygun olarak sınav ve belgelendirme faaliyetleri yürütmektedir. Bu kapsamda ilgili kalite yönetim sistemi tanımlanarak AB-0375-P numarası ile Türk Akreditasyon Kurumu'ndan akredite edilmiş, YB-121 numarası ile Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilme süreçleri tamamlanmıştır.