İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Komitesi

 İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Komitesi, çözüme kavuşturulamayan itirazları/şikayetleri inceleyip değerlendirmek ve görüş bildirmek amacıyla konusunda uzman kişilerden oluşturularak çağrı usulü toplanır.

Komite, adil temsil ilkesi göz önünde bulundurularak 3 (üç) üyeden oluşturulur.