Program Komitesi

Program Komitesi, kapsam dahilinde belgelendirme programı koşullarının işletildiğini kontrol etmek, personel belgelendirme kapsamında bulunan personel kategorisine ilişkin yapılan değişiklikleri belgelendirilen kişilerin karşılayıp karşılamadığını doğrulamak amaçlı yapılacak uygulamalara danışmanlık etmek, ölçme değerlendirme uygulamalarını değerlendirmek ve raporlamak için yılda en az 1(bir) defa olmak üzere olağan ve gerekli durumlarda olağanüstü olarak toplanır.

Program Komitesi, adil temsil ilkesi göz önünde bulundurularak Ulusal Yeterliliklerde bulunan değerlendirici ölçütlerinden en az birine sahip olan alan uzmanlarından ve ölçme-değerlendirme uzmanlarından olmak üzere 3 (üç) asil, 1 (bir ) yedek üyeden oluşturulur.

Komite üyelerimiz;
Büşra AKIN
Erkan SUSAMCI
Mehmet Yekta GÖKSUNGUR
Yusuf Emre BOZKURT