Sınav Kuralları

    Sınav süresince uyulması gereken kurallar;

*  Sınav süresince mevzuat gereği görsel ve sesli kayıt yapılacaktır. Adaylar teorik sınavlarda görüntülerinin kayıt altına alınmasını kabul etmiş sayılırlar.

*  Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ve sınav giriş belgesi ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler.

*  Adaylar sınav başlamadan 15 dakika önce sınavın yapılacağı yerde kendisi adına düzenlenmiş olan yaka kartını takarak hazır bulunur.

*  Sınav başlamadan önce adaylar nüfus cüzdanlarını masanın üzerine koymalıdır.

*  Adaylar soru kitapçıklarının kimlik bilgileri bölümü kontrol etmelidir. Yanlış veya eksik bilgi bulunması durumunda sınav görevlisine bilgi verilmesi gerekmektedir.

*  Cep telefonu, cep bilgisayarı, telsiz, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, silah vb. teçhizatla; müsvedde kağıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, USB bellek, hafıza kartı vb. özellikte hafıza aygıtları ile sınava girilmez. Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.

*  Sınav düzenini bozacak veya diğer adayları rahatsız edecek davranışlarda bulunan adaylar tutanak tutularak sınav salonundan çıkartılır.

*  Teorik sınavlarda adayların oturacakları yerleri saptamak, gerekirse sınav sırasında bir adayın yerini değiştirmek yetkisi sınav görevlisine aittir.

*  Teorik sınava tüm yeterlilik birimlerinden girecek olan adaylar ilk 10 dakika, son 10 dakika sınav salonunu terk edemez. Sınavın ilk 15 dakikasından sonra gelen aday sınava alınmaz.

*  Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun, görevli haricinde dışarıya çıkan bir aday tekrar içeriye alınmaz. İnsani ihtiyaçlar (içme suyu, şeker vb.) gerektiğinde İZLADAŞ tarafından karşılanacaktır. Sınav süresince adayların acil bir durumu olduğunda (sağlık vb.) Sınav Gözetmeni kendisine eşlik eder.

*  Sınav süresince aday görevlilerle konuşamaz ve soru soramaz. Görevliler de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşamaz.

*  Sınav için kullanılacak kalem, silgi vs. İZLADAŞ tarafından adaylara verilecektir. Adaylar birbirinden kalem, silgi vb. araçları isteyemez.

*  Sınav soru kitapçığında yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplandırılmış sayılacaktır.

*  Optik cevap formuna yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılması gerekmektedir. Sınav süresi bittiğinde cevapların optik cevap formuna işaretlenmiş olması gerekir.

*  Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

*  Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaya aittir.

*  Sınav görevlileri bir salonda, sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, Sınav Yapıcı tarafından bu sınıfta sınava giren tüm adayların sınavı geçersiz sayılır.

*  Sınav süresince, görevliler dahil, salonda kimse sigara vb. tütün ürünleri içemez.

*  Soru kitapçığı eksik ya da basım hatalıysa değiştirilmesi için Sınav Yapıcı’ya başvurulması gerekir. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanır. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınav geçersiz sayılır.

*  Teorik sınavda aday sınava istediği sorudan başlayabilir. Her soru ile ilgili cevap, cevap kağıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlenmelidir.

*  Sınavda kritik adımlar bulunmaktadır ve söz konusu kritik adımlara ilişkin dokümanlar başvuru esnasında size iletilmiştir. Kritik adımda başarısız olan aday sınavdan da başarısız sayılacaktır.

*  Aday performans sınavı süresince, Sınav Yapıcıya sınavı etkileyebilecek sorular (oldu mu, tamam mı, doğru mu vb.) soramaz.

*  Aday kendisine verilen sınav süresi içerisinde sınavı tamamlayamaz ise adayın sınavı Sınav Yapıcı tarafından sonlandırılır.

*  Performans sınavında kullanılan malzemeler, adayın başvurduğu sınav niteliğine göre İZLADAŞ tarafından temin edilir.

*  Sınav süresince adaylar Sınav Yapıcının tüm talimatlarına uymalıdır.

*  Adayların Sınav Yapıcının talimatı olmadan sınav salonundaki malzemeleri kullanmaları yasaktır.

*  Performans sınavlarda sınava ara verme süreleri Sınav Yapıcı tarafından belirlenir.

Sınav genel kurallarına aykırı davranan adaylar sınavdan çıkartılır.