Kalite ve Personel Belgelendirme Politikası

**   İZLADAŞ, hedefleri doğrultusunda; kendi çalışanlarına, adaylara, başvuruda bulunan kişilere, belgelendirme yapılan kişilere ve bu kişileri çalıştıranlara karşı ve tüm faaliyetlerinde;

*  Adil, tarafsız ve etik değerleri gözeten bir hizmet sunmayı,

*  Kaliteden ödün vermeden, eşitlik ve tarafsızlık ilkelerini gözetilerek belgelendirme yapmayı,

*  Yaratıcı, üretken, sürekli öğrenen kişi ve kurumlarla işbirliği yaparak; yerel, bölgesel ve ulusal ölçekte ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmayı,

*  Kalite yönetim sistemi temelinde sürdürülebilir iyileştirme ve çözüm odaklı bir kuruluş olarak faaliyet göstermeyi,

*  Tüm başvuru sahiplerine ilişkin bilgilerin gizliliğini korumayı,

*  Takım çalışmasını destekleyerek verimliliği ve hizmet kalitesini artırmayı,

*  Tüm faaliyetlerinde çevre koruma ve geliştirme bilinciyle hareket etmeyi

personel belgelendirme ve kalite politikası olarak belirlemiş olup faaliyetlerini bu doğrultuda gerçekleştirecektir.