Sınav ve Sertifika Ücretleri

VERİLEN HİZMET

TEORİK SINAV ÜCRETİ

PERFORMANS SINAV ÜCRETİ

TOPLAM ÜCRET

17UY0294-4 Zeytinyağı Üretim Operatörü (Seviye 4)

17UY0294-4/A1: Çalışma Süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Güvenliği, İş Organizasyonu, Hijyen ve Kalite

250,00 ₺

 

250,00 ₺

17UY0294-4/B1: Zeytinyağı Üretimi

250,00 ₺

2249,00 ₺

2499,00 ₺

17UY0294-4/B2: Zeytinyağı Ambalajlama ve Etiketleme

250,00 ₺

1699,00 ₺

1949,00 ₺

17UY0295-4 Fermente Ürün Üretim Operatörü (Seviye 4)

17UY0295-4/A1: Çalışma Süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Güvenliği, İş Organizasyonu, Hijyen ve Kalite

250,00 ₺

 

250,00 ₺

17UY0295-4/B1: Sofralık Zeytin Üretimi

250,00 ₺

2604,00 ₺

2854,00 ₺

17UY0295-4/B2: Turşu Üretimi

250,00 ₺

2604,00 ₺

2854,00 ₺

17UY0295-4/B3: Sirke Üretimi

250,00 ₺

2796,00 ₺

3046,00 ₺

17UY0295-4/B4: Şarap Üretimi

250,00 ₺

3802,00 ₺

4052,00 ₺

17UY0293-4 Tadımcı (Seviye 4)

17UY0293-4/A1: Çalışma Süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Güvenliği, İş Organizasyonu, Hijyen ve Kalite

250,00 ₺

 

250,00 ₺

17UY0293-4/B1: Zeytinyağı Tadımı

250,00 ₺

1200,00 ₺

1450,00 ₺

17UY0293-4/B2: Sofralık Zeytin Tadımı

250,00 ₺

1200,00 ₺

1450,00 ₺

17UY0293-4/B3: Şarap Tadımı

250,00 ₺

1199,00 ₺

1449,00 ₺

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A1 yeterlilik biriminden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.

Banka Hesap Bilgileri

BANKA                     : Denizbank

ŞUBE                        : Şair Eşref Şubesi

HESAP ADI              : İzmir Ticaret Borsası Laboratuvar Arge ve Dan. Hiz. A.Ş.

IBAN NUMARASI   : TR68 0013 4000 0120 9673 7000 01

Not: Başvuru sırasında, sınav ücretinin ve MYK tarafınca belirlenmiş belge basım masrafı 250 TL’nin sınav ücretleri ile birlikte yukarıdaki hesap numarasına yatırılması gereklidir.  Açıklamaya T.C. KİMLİK NUMARANIZ, ADINIZ, SOYADINIZ ile birlikte açıklama bölümüne SINAV ve BELGE ÜCRETİ ifadesini yazmayı unutmayınız. Ödemenize ait internet işlem dekontunu/ATM makbuzunu veya banka dekontunu merkezimize iletmeniz gereklidir.

BELGELENDİRMEYE İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR VE AÇIKLAMALAR

 1. Yukarıda belirtilen fiyatlara KDV dahildir.
 2. Sınav Ücretlerinde Bakanlar Kurulu´nun 2015/7726 Sayılı Kararının 1. Maddesinin 2. fıkrası gereğince 1. Maddenin 2. Fıkrasında '' Asgari Ücretteki Artışlar Bu Kararla Belirlenen Sınav Ücretlerine Aynı Oranda Yansıtılır. '' hükmü uygulanmaktadır.
 3. Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A1 yeterlilik biriminden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.
 4. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin geçerlilik süresi 5 yıldır.
 5. Adaylar, girmiş bulundukları yeterlilik sınavında başarısız olmaları halinde sadece başarısız oldukları birimlerden 1 yıl içinde aynı yeterlilikten sınav ücreti ödemeden tekrar sınava girme hakkına sahiptir. Tekrar girdikleri bu sınavdan da başarısız olmaları halinde bundan sonra girmek istedikleri sınavda ilk başvuruda yapılan işlemler tekrar edilecektir.
 6. İşsizlik fonundan yararlanma hakkına sahip olup başvuruları sırasında bu haktan faydalanma taleplerini beyan eden adayların girdikleri sınavdan başarısız olmaları halinde 1 yıl içinde 2 defa daha aynı yeterlilikten ücretsiz sınava girme hakkı bulunmaktadır. Bir yıl içinde 3 defa aynı yeterlilikten sınava girip başarısız olan kişiler yeni bir başvuruda bulunmaları halinde ilk başvuruda yapılan işlemler tekrar edilecektir.
 7. Sınava girip başarısız olduğu halde aynı yıl içerisinde İZLADAŞ tarafından aynı sınavın açılmadığı durumlarda kişiye ücret iadesi yapılır.
 8. Sınav başvurusu onaylanmayan kişilerin yatırmış oldukları ücretler iade edilir.
 9. Başvuru Ücretini yatırdıktan 48 saat ve daha sonra sınava girmekten vazgeçen adaya sınav ücretinin %50’si iade edilir.
 10. Başvurusu kabul edildiği halde sınav gününden en geç 2 gün öncesine kadar sınava katılmayacağını bildirmeyen veya sınav saati sınava gelmeyen veya sınava girmiş olan adaya hiçbir surette ücret iadesi yapılmaz.
 11. Bir sınav sürecinde veya sonrasında, sınavın genel geçerliliğini etkileyecek bir durumun tespit edilmesi halinde o sınav iptal edilebilir. İZLADAŞ personelinden kaynaklanan bir uygunsuzluk sebebiyle sınav iptal edilmiş ise, sınava tekrar girecek adaylardan yeniden sınav ücreti alınmaz.
 12. Sınava katılacak adaydan tercüman talebi olması halinde sınav ücretine ek ücret olarak 400,00 TL yeminli tercüman bedeli alınmaktadır.
 13. Adayın işitme/konuşma engelini bildirmesi durumunda, sınav sırasında destek alınacak yeminli işaret dili tercümanı için sınav ücretine ek ücret olarak 400,00 TL hizmet bedeli alınmaktadır.
 14.  Belgenin; kaybolması, yıpranması, kişisel bilgilerde değişiklik olması gibi sebeplerle vb.) gibi sebeplerle geçerlilik süresi içerisinde ikinci kez basımı için 250 TL ücret alınmaktadır.
 15. Belgenin geçerlilik süresi sonunda belge yenileme talebiyle yeniden basılması durumlarında 250,00 TL belge basım ücreti alınmaktadır.
 16. Yabancı dilde ikinci belge basımı talep edilmesi halinde 250 TL belge masrafı alınmaktadır.
 17. Belge geçerlilik süresi olan 5 (beş) yılın sonunda yapılacak belge yenileme işlemlerinde kişilerden; belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az 2 (iki) yıl ya da son 6 (altı) ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtlar (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo vb.) veya ilgili Ulusal Yeterlilik kapsamında yer alan birimlerde uygulama sınavlarına katılarak başarılı olması koşullarından birini sağlaması istenir. Belgenin doğrudan yenilenmesi durumunda adaylardan yalnızca 250,00 TL belge basım ücreti alınır. Kişilerin mesleğe devam etmemesi durumunda, katılacakları performans sınavları üzerinden işlem yapılır. Yeterlilik birimlerine ait performans sınav ücretleri şu şekildedir;

 

-17UY0294-4 Zeytinyağı Üretim Operatörü (Seviye 4)-

17UY0294-4/B1 Zeytinyağı Üretimi: 2249,00 ₺

17UY0294-4/B2 Zeytinyağı Ambalajlama ve Etiketleme: 1699,00 ₺

 

-17UY0295-4 Fermente Ürün Üretim Operatörü (Seviye 4)-

17UY0295-4/B1 Sofralık Zeytin Üretimi: 2604,00 ₺

17UY0295-4/B2 Turşu Üretimi: 2604,00 ₺

17UY0295-4/B3 Sirke Üretimi: 2796,00 ₺

17UY0295-4/B4 Şarap Üretimi: 3802,00 ₺

 

-17UY0293-4 Tadımcı (Seviye 4)-

17UY0293-4/B1 Zeytinyağı Tadımı: 1200,00 ₺

17UY0293-4/B2 Sofralık Zeytin Tadımı: 1200,00 ₺

17UY0293-4/B3 Şarap Tadımı: 1199,00 ₺

 

 1. İlk belgelendirme başvurusunda İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yararlanan adaylar, belge yenileme işlemleri için belge masraf tutarını ödemek zorundadırlar. Daha önce bu fondan yararlanmadan belge sahibi olmuş, ancak belge yenileme süresine gelindiğinde şartları sağlayan kişiler İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yararlanabilirler.
 2. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından farklı bir uygulamaya karar verilmemesi kaydıyla, Ulusal Yeterliliklerde revizyon olması halinde, teknolojide süregelen değişikliklerde, mevcut belgelere geçerlilik süresi içinde bir değişiklik yapılmaz. Ancak yeniden belgelendirmeler, yeterliliğin güncel revizyonuna göre gerçekleştirilir.
 3. Belgelendirme Ücret Çizelgesi 20/09/2022 tarihinden itibaren geçerlidir.