Gözetim

Belgenin geçerlilik süresi, belirlenmesinde akreditasyon kapsamında belgelendirilmesi yapılan Ulusal Yeterlilikler esas alınarak hazırlanmış Belgelendirme Programlarında tanımlanır ve www.izladas.com.tr internet sitesinde yayınlanır. Ulusal Yeterliliklerde belge gözetimi ile ilgili süre ve yöntem tanımlanması halinde, bu uygulamalar doğrultusunda gözetim işlemi gerçekleştirilir.

İZLADAŞ Sınav ve Belgelendirme Bölümü faaliyet alanı içerisinde yer alan mesleklerde gözetim sıklığının tanımlanmaması dolayısıyla, adaylar belge geçerlilik süreleri boyunca gözetime tabi tutulmazlar.