Belgelendirme Programları

Personel belgelendirme faaliyetleri kapsamında İZLADAŞ Sınav ve Belgelendirme Bölümü tarafından üç meslekte gerçekleştirilen sınavlara ilişkin tüm süreç aşağıda yer alan belgelendirme programlarında ele alınmıştır. Belgelendirme programlarında ilgili Ulusal Yeterlilikte tanımlanmış kurallar ve İZLADAŞ kalite yönetim sistemi kapsamında tanımlanan yöntemler yer almaktadır.

 

Belgelendirme Programları;

*  Belgelendirme başvurusu için ön şartlar,

*  Belge almak için başarılı olunması gereken yeterlilik birimleri,

*  Belge başvuru yöntemi ve başvurusunda istenen belgeler,

*  Başvurusu kabul edilmeyecek adaylar,

*  Sınavların içeriği,

*  Teorik ve performans sınavların türü ve süreleri,

*  Teorik ve performans sınav kuralları,

*  Sınav başarı notu,

*  Sınavlara kaç kez girilebileceği hususu,

*  İtiraz ve şikayet,

*  Belge teslim,

*  Belge geçerlilik süresi,

*  Yeterlilik birim başarı belgesi ve birim birleştirme,

*  Belgenin gözetim sıklığı,

*  Yeniden belgelendirme,

*  Belgenin askıya alınması,

*  Belge kapsamının daraltılması/genişletilmesi,

*  Belgenin geri çekilmesi

konularında detaylı bilgilerden oluşmaktadır.