Sınav Takvimi

İZLADAŞ, sınav başvurularını Aday Başvuru Portalı üzerinden online olarak ve/veya aday tarafından doldurulup teslim edilen Aday Başvuru Formu ile değerlendirmeye almaktadır. Sınav Programı’nın hazırlanabilmesi için sınav talep edilen her bir yeterlilik biriminde; İZLADAŞ Sınav Merkezi’nde yapılacak sınavlarda en az 4 (dört), farklı bir adreste gerçekleştirilecek gezici sınavlarda en az 8 (sekiz) adet onaylanmış sınav başvurusu olması koşulu aranmaktadır. Yeterli başvuru sayısına ulaşıldığında, hazırlanıp onaylanmış Sınav Programı Haberler-Duyurular bölümünde ilan edilir. Onaylanmış başvuru sayısının belirlenen rakamların altında kalması halinde, aday başvuru tarihlerinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde ilgili birimleri kapsayan Sınav Programı hazırlanıp onaylanarak Haberler-Duyurular bölümünde ilan edilir.