Yeniden Belgelendirme

Belge yenileme ile ilgili süreç ve yapılacak işlemler Ulusal Yeterlilikler esas alınarak düzenlenen Belgelendirme Programlarında tanımlanır ve www.izladas.com.tr internet sitesinde yayınlanır. Belge yenileme başvuru dönemi, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden altı ay önce başlar ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinde sona erer.  Ayrıca belge sahibi, yenileme başvurusunda bulunmak üzere davet edilir. Belge yenileme başvuru  döneminden önce ve belge geçerlilik süresi sona erdikten sonra yapılan belge yenileme başvuruları kabul edilmez.             

Belge kullanım süresinin ikinci periyodu sona eren belge sahiplerinin talebi doğrultusunda yapılacak yeniden belgelendirme işlemleri için; belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az 2 (iki) yıl veya son 6 (altı) ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo vb.) İZLADAŞ’a teslim etmek ya da Ulusal Yeterlilik kapsamında yer alan ilgili birimleri performans sınavlarında başarılı olmak esastır.

Kanıt kayıtların değerlendirmesiyle yapılacak belge yenileme başvuruları, mevcut belgenin İZLADAŞ’dan alınmış olması durumunda İZLADAŞ’a yapılmalıdır. Sınavla belge yenileme başvuruları ise mevcut belgeyi düzenlemesi halinde İZLADAŞ’a ya da ilgili belge kapsamında yer alan Ulusal Yeterlilik birimlerinin tamamında en az bir yıl süresince sınav ve belgelendirme faaliyetleri yürütmüş olan farklı bir kuruluşa yapılabilir.

Belge geçerlilik süresi sonunda Ulusal Yeterlilikte belirlenmiş sınavlara katılan ve başarısız olan kişilerin belgesi geri çekilir. Bu durumda olanların yeniden başvuru hakkı vardır ve tüm şartlar ilk belgelendirme başvurusu kapsamında uygulanır.

Belge yenileme işlemi, yenilenen belgenin geçerlilik süresi sonunda da tekrarlanabilir, tek sefere mahsus bir faaliyet değildir. Belgenin yenilenebilmesi için mevcut belgenin geçerli durumda olması koşulunu aranır. Geçerliliği askıya alınmış veya iptal edilmiş durumdaki belgeler için belge yenileme yapılmaz. Geçerlilik durumu askıda olan belgeler için askı durumu kalktıktan sonra belgenin geçerlilik süresi devam ediyorsa belge yenileme yapılabilir.

Yeniden belgelendirme sürecine ilişkin tarihler, sonuçlar ve alınan kararlara ilişkin tüm süreç www.izladas.com.tr   web sayfasından duyurulur.

Ulusal Yeterliliklere yeni bir değerlendirme kriteri eklendiğinde uygulanacak yöntem ve yol gösterici açıklamalar www.izladas.com.tr web sayfasından duyurulur. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından farklı bir uygulamaya karar verilmemesi kaydıyla, Ulusal Yeterliliklerde revizyon olması halinde, teknolojide süregelen değişikliklerde, mevcut belgelere geçerlilik süresi içinde bir değişiklik yapılmaz. Yeniden belgelendirmeler, yeterliliğin güncel revizyonuna göre gerçekleştirilir.

Belgelendirme Programı ile ilgili değişiklikler daha önce belgelendirilen kişilerin yeterliliklerinin yeniden değerlendirilmesini gerekli kılabilir. Bu gibi durumlarda belgelendirilmiş kişilerin belgelendirme programında yapılan değişikliklere uyum sağlaması amacıyla gerçekleştirilmesi gereken işlemler belirlenerek belge sahiplerine duyurulur. Belgelendirme programı kapsamında yer alan ulusal yeterlilikte ilave ölçme-değerlendirme gerektiren bir değişiklik olması durumunda belge yenilemek isteyen başvuru sahibi, belirtilen şartlara uygun şekilde ölçme-değerlendirmeye tabi tutulur ve başarılı olması halinde belgesi yenilenir.

Belge sahiplerinin belgelendirildikleri Ulusal Yeterliliklerin yürürlükten kaldırılması ve aynı kapsamda yeni bir Ulusal Yeterlilik oluşturulmaması durumunda, kişilerin belge yenileme talepleri kabul edilmez.