Belge yenileme ile ilgili süreç ve yapılacak işlemler  Ulusal Yeterlilikler esas alınarak düzenlenen Belgelendirme Programlarında tanımlanır ve www.e-voc.org.tr internet sitesinde yayınlanır. Belge yenileme başvuru dönemi, belgenin geçerlilik süresine bağlı olarak belirlenir ve her bir yeterlilik için hazırlanan Belgelendirme Programı’nın web sitede yayınlanması ile ilan edilir. Ayrıca belge sahibi, yenileme başvurusunda bulunmak üzere davet edilir. Belge yenileme başvuru döneminden önce ve belge geçerlilik süresi sona erdikten sonra yapılan belge yenileme başvuruları kabul edilmez.

Belge kullanım süresinin ikinci periyodu sona eren belge sahiplerinin talebi doğrultusunda yapılacak yeniden belgelendirme işlemleri için Ulusal Yeterlilikte belirlenen sınavlarda başarılı olunması esastır.

Sertifika sahibi belge geçerlilik süresi sonuna kadar yeniden belgelendirme başvurusunu gerçekleştirmemiş ise belgesi geri çekilir. Belge geçerlilik süresi sonunda Ulusal Yeterlilikte belirlenmiş sınavlara katılan ve başarısız olan kişilerin belgesi geri çekilir. Bu durumda olanların yeniden başvuru hakkı vardır ve tüm şartlar ilk belgelendirme başvurusu kapsamında uygulanır.  

Gözetim ve yeniden belgelendirme sürecine ilişkin tarihler, sonuçlar ve alınan kararlara ilişkin tüm süreç www.e-voc.org.tr web sayfasından duyurulur.

Ulusal Yeterliliklere yeni bir değerlendirme kriteri eklendiğinde uygulanacak yöntem ve yol gösterici açıklamalar www.e-voc.org.tr  web sayfasından duyurulur. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından farklı bir uygulamaya karar verilmemesi kaydıyla, Ulusal Yeterliliklerde revizyon olması halinde, teknolojide süregelen değişikliklerde, mevcut belgelere geçerlilik süresi içinde bir değişiklik yapılmaz. Yeniden belgelendirmeler, yeterliliğin güncel revizyonuna göre gerçekleştirilir.

Belgelendirme Programı ile ilgili değişiklikler daha önce belgelendirilen kişilerin yeterliliklerinin yeniden değerlendirilmesini gerekli kılabilir. Bu gibi durumlarda belgelendirilmiş kişilerin belgelendirme programında yapılan değişikliklere uyum sağlaması amacıyla gerçekleştirilmesi gereken işlemler belirlenerek belge sahiplerine duyurulur. Belgelendirme programı kapsamında yer alan ulusal yeterlilikte ilave ölçme-değerlendirme gerektiren bir değişiklik olması durumunda belge yenilemek isteyen başvuru sahibi, belirtilen şartlara uygun şekilde ölçme-değerlendirmeye tabi tutulur ve başarılı olması halinde belgesi yenilenir.  

Belge sahiplerinin belgelendirildikleri Ulusal Yeterliliklerin yürürlükten kaldırılması ve aynı kapsamda yeni bir Ulusal Yeterlilik oluşturulmaması durumunda, kişilerin belge yenileme talepleri kabul edilmez.