Vizyon, Misyon ve İlkeler

EOV AKADEMİ stratejik hedefleri; kısa vadede ilk bir yıl içerisinde TÜRKAK ve MYK tarafından akredite olmuş sınav ve belgelendirme merkezi olmak, orta vadede ikinci yıl itibari ile her yeterlilik biriminde 10 kişiye Mesleki Yeterlilik Belgesi vermek, uzun vadede üçüncü yılda ise kapsam genişletme yapılarak başka sektörlerde de mesleki yeterlilik belgesi verecek bir akredite kuruluş olmak üzere belirlenmiştir.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda EOV AKADEMİ’nin;

Vizyonu;

Yetkilendirildiği sektörlerdeki meslek alanlarının gelişimine katkı sağlayan, ulusal ve uluslararası düzeyde tarafsız, adil ve objektif hizmet veren en güvenilir belgelendirme kuruluşu olmaktır.

Misyonu;

  • Ulusal meslek standartlarının ve ulusal yeterliliklerin hazırlanmasına ve hazırlanmış olanların geliştirilmesine katkı sağlamak,
  • Yetkilendirildiği mesleklerde güvenilir, adil ve tarafsız sınav yapmak, başarılı olan adayları belgelendirmek,
  • Ulusal ve uluslararası işgücü hareketliliğini sağlayacak kalitede personel belgelendirmek,
  • Yetkilendirildiği belgelendirme programlarında Türkiye genelinde hizmet sunmak,
  • Yetkilendirildiği mesleklerde Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında, işgücü hareketliliğine katkı sağlamak,
  • Hayat Boyu Öğrenme ilkesi çerçevesinde, bireylerin yetkinliklerinin geliştirilmesini desteklemek,
  • İşçi ve işveren kesiminde belgeli olma ve belgeli eleman çalıştırma önemine ilişkin farkındalık yaratmak,
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda; adil, tarafsız, geçerli ve güvenilir yöntemler kullanarak sınav ve belgelendirme hizmetleri vermektir.

EOV AKADEMİ, personel belgelendirme faaliyetlerinde tarafsızlığı tehlikeye düşürebilecek ticari veya diğer menfaat ilişkilerinden bağımsız davranmak dâhil, tüm kurallara uyacağını oluşturduğu politika ve taahhütlerle garanti altına alır. EOV AKADEMİ, personel belgelendirme sürecini adil, tarafsız, etik ve çıkar ilişkilerinden bağımsız olarak güvence altına almayı ve oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmayı ilke edinmiştir.