Sınav ve Sertifika Ücretleri

VERİLEN HİZMET

TEORİK SINAV ÜCRETİ

PERFORMANS SINAV ÜCRETİ

TOPLAM ÜCRET

17UY0294-4 Zeytinyağı Üretim Operatörü (Seviye 4)

17UY0294-4/A1: Çalışma Süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Güvenliği, İş Organizasyonu, Hijyen ve Kalite

225,00 ₺

 

225,00 ₺

17UY0294-4/B1: Zeytinyağı Üretimi

225,00 ₺

560,00 ₺

785,00 ₺

17UY0294-4/B2: Zeytinyağı Ambalajlama ve Etiketleme

90,00 ₺

300,00 ₺

390,00 ₺

17UY0295-4 Fermente Ürün Üretim Operatörü (Seviye 4)

17UY0295-4/A1: Çalışma Süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Güvenliği, İş Organizasyonu, Hijyen ve Kalite

300,00 ₺

 

300,00 ₺

17UY0295-4/B1: Sofralık Zeytin Üretimi

225,00 ₺

600,00 ₺

825,00 ₺

17UY0295-4/B2: Turşu Üretimi

225,00 ₺

600,00 ₺

825,00 ₺

17UY0295-4/B3: Sirke Üretimi

225,00 ₺

450,00 ₺

675,00 ₺

17UY0295-4/B4: Şarap Üretimi

225,00 ₺

675,00 ₺

900,00 ₺

17UY0293-4 Tadımcı (Seviye 4)

17UY0293-4/A1: Çalışma Süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Güvenliği, İş Organizasyonu, Hijyen ve Kalite

90,00 ₺

 

90,00 ₺

17UY0293-4/B1: Zeytinyağı Tadımı

60,00 ₺

150,00 ₺

210,00 ₺

17UY0293-4/B2: Sofralık Zeytin Tadımı

60,00 ₺

150,00 ₺

210,00 ₺

17UY0293-4/B3: Şarap Tadımı

60,00 ₺

200,00 ₺

260,00 ₺

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A1 yeterlilik biriminden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.

Banka Hesap Bilgileri

BANKA                     : YAPI KREDİ BANKASI

ŞUBE                        : İZMİR ATATÜRK ORGANIZE SANAYI SUBESI

ŞUBE KODU            : 982

HESAP NUMARASI : 52781840

IBAN NUMARASI     : TR880006701000000052781840


Not: Başvuru onayının ardından, sınav ücretinin ve MYK tarafınca belirlenmiş belge basım masrafı 150 TL’nin yukarıdaki hesap numarasına yatırılması gereklidir. Açıklamaya T.C. KİMLİK NUMARANIZ, ADINIZ, SOYADINIZ ile birlikte açıklama bölümüne SINAV ve BELGE ÜCRETİ ifadesini yazmayı unutmayınız. Ödemenize ait internet işlem dekontunu/ ATM makbuzunu veya banka dekontunu merkezimize iletmeniz gereklidir.

BELGELENDİRMEYE İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR VE AÇIKLAMALAR

 1. Sınav ücretleri EOV AKADEMİ Sınav ve Belgelendirme Bölümü İşletme Sorumlusu tarafından belirlenir. Ücret belirleme işlemleri her bir yeterlilik birimi için sınavda gerekli sarf malzeme, soru bankası hazırlama ve güncelleme giderleri, personel giderleri ve diğer giderler göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

 2. Yukarıda belirtilen fiyatlara KDV dahildir.

 3. Ücretlerinde Bakanlar Kurulu´nun 2015/7726 Sayılı Kararının 1. Maddesinin 2. fıkrası gereğince 1. Maddenin 2. Fıkrasında '' Asgari Ücretteki Artışlar Bu Kararla Belirlenen Sınav Ücretlerine Aynı Oranda Yansıtılır. '' hükmü uygulanmaktadır.

 4. Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A1 yeterlilik biriminden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.

 5. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin geçerlilik süresi 5 yıldır.

 6. Adaylar, girmiş bulundukları yeterlilik sınavında başarısız olmaları halinde sadece başarısız oldukları birimlerden 1 yıl içinde aynı yeterlilikten sınav ücreti ödemeden tekrar sınava girme hakkına sahiptir. Tekrar girdikleri bu sınavdan da başarısız olmaları halinde bundan sonra girmek istedikleri sınavda ilk başvuruda yapılan işlemler tekrar edilecektir.

 7. Sınava girip başarısız olduğu halde aynı yıl içerisinde EOV AKADEMİ tarafında aynı sınavın açılmadığı durumlarda kişiye ücret iadesi yapılır.

 8. Sınav başvurusu onaylanmayan kişilerin yatırmış oldukları ücretler iade edilir.

 9. Başvuru Ücretini yatırdıktan 48 saat ve daha sonra sınava girmekten vazgeçen adaya sınav ücretinin %50’si iade edilir.

 10. Başvurusu kabul edildiği halde sınav gününden en geç 2 gün öncesine kadar sınava katılmayacağını bildirmeyen veya sınav saati sınava gelmeyen veya sınava girmiş olan adaya hiçbir surette ücret iadesi yapılmaz.

 11. Bir sınav sürecinde veya sonrasında, sınavın genel geçerliliğini etkileyecek bir durumun tespit edilmesi halinde o sınav iptal edilebilir. EOV AKADEMİ personelinden kaynaklanan bir uygunsuzluk sebebiyle sınav iptal edilmiş ise, sınava tekrar girecek adaylardan yeniden sınav ücreti alınmaz.

 12. Sınava katılacak adaydan tercüman talebi olması halinde sınav ücretine ek ücret olarak 300,00 TL yeminli tercüman bedeli alınmaktadır.

 13. Adayın işitme/konuşma engelini bildirmesi durumunda, sınav sırasında destek alınacak yeminli işaret dili tercümanı için sınav ücretine ek ücret olarak 300,00 TL hizmet bedeli alınmaktadır.

 14. Belgenin yeniden basımı durumlarında 150,00 TL belge basım ücreti alınmaktadır.

 15. Gözetim işlemleri ücretlere dahil değildir.

 16. Belge geçerliliğinin ilk 5 yılı sonunda yapılacak belge yenileme işlemlerinde, kişilerden en az 2 yıl süreyle belgelendirme kapsamında çalıştığına dair iş akdi ve/veya diğer resmi belgeler istenir. Belgelendirilen kişilerin fiilen mesleğe devam edip etmeme durumuna göre belgesinin doğrudan yenilenmesi ya da belgesini yenilemek istediği yeterlilik birimlerinde performans sınavına girmesi kararı verilebilir. Belgenin doğrudan yenilenmesi durumunda adaylardan yalnızca 150,00 TL belge basım ücreti alınır. Kişilerin mesleğe devam etmemesi durumunda, katılacakları performans sınavları üzerinden işlem yapılır. Yeterlilik birimlerine ait performans sınav ücretleri şu şekildedir;

  -17UY0294-4 Zeytinyağı Üretim Operatörü (Seviye 4)-

  17UY0294-4/B1 Zeytinyağı Üretimi: 560,00 ₺

  17UY0294-4/B2 Zeytinyağı Ambalajlama ve Etiketleme: 300,00 ₺

  -17UY0295-4 Fermente Ürün Üretim Operatörü (Seviye 4)-

  17UY0295-4/B1 Sofralık Zeytin Üretimi: 600,00 ₺

  17UY0295-4/B2 Turşu Üretimi: 600,00 ₺

  17UY0295-4/B3 Sirke Üretimi: 450,00 ₺

  17UY0295-4/B4 Şarap Üretimi: 675,00 ₺

  -17UY0293-4 Tadımcı (Seviye 4)-

  17UY0293-4/B1 Zeytinyağı Tadımı: 150,00 ₺

  17UY0293-4/B2 Sofralık Zeytin Tadımı: 150,00 ₺

  17UY0293-4/B3 Şarap Tadımı: 200,00 ₺

 17. İkinci 5 yılın sonunda yeniden belgelendirme işlemleri ilk başvuru esasına göre değerlendirilip ücretlendirilir.

 18. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından farklı bir uygulamaya karar verilmemesi kaydıyla, Ulusal Yeterliliklerde revizyon olması halinde, teknolojide süregelen değişikliklerde, mevcut belgelere geçerlilik süresi içinde bir değişiklik yapılmaz. Ancak yeniden belgelendirmeler, yeterliliğin güncel revizyonuna göre gerçekleştirilir.

 19. Firma toplu başvuruları, AB Projeleri ve Kamuya yapılacak Sınav ve Belgelendirme hizmetlerinde EOV AKADEMİ Sınav ve Belgelendirme Bölümü İşletme Sorumlusu’nun Kararı ile ayrıca fiyat belirlemesi yapılabilir.

 20. Belgelendirme Ücret Çizelgesi 18/01/2019 tarihinden itibaren geçerlidir.