Sınav süresince uyulması gereken kurallar;

 1. Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ve sınav giriş belgesi ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler.
 2. Sınav başlamadan önce adaylar nüfus cüzdanlarını masanın üzerine koymalıdır.
 3. Cep telefonu, cep bilgisayarı, telsiz, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, silah vb. teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, USB bellek, hafıza kartı vb. özellikte hafıza aygıtları ile sınava girilmez. Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.
 4. Sınav düzenini bozacak veya diğer adayları rahatsız edecek davranışlarda bulunan adaylar tutanak tutularak sınav salonundan çıkartılır.
 5. Teorik sınava tüm yeterlilik birimlerinden girecek olan adaylar ilk 10 dakika, son 10 dakika sınav salonunu terk edemez. Sınavın ilk 15 dakikasından sonra gelen aday sınava alınmaz.
 6. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun, görevli haricinde dışarıya çıkan bir aday tekrar içeriye alınmaz. İnsani ihtiyaçlar (içme suyu, şeker vb.) gerektiğinde EOV Akademi tarafından karşılanacaktır. Sınav süresince adayların acil bir durumu olduğunda (sağlık vb.) Sınav Gözetmeni kendisine eşlik eder.
 7. Sınav süresince aday görevlilerle konuşamaz ve soru soramaz. Görevliler de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşamaz.
 8. Adaylar birbirinden kalem, silgi vb. araçları isteyemez.
 9. Sınav için kullanılacak kalem, silgi vs. EOV AKADEMİ tarafından adaylara verilecektir.
 10. Soru kitapçıklarındaki ilgili alana kimlik bilgilerinin yazılması gerekmektedir.
 11. Optik cevap formuna yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılması gerekmektedir. Sınav süresi bittiğinde cevapların optik cevap formuna işaretlenmiş olması gerekir.
 12. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
 13. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaya aittir.
 14. Sınav görevlileri bir salonda, sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, Sınav Yapıcı tarafından bu sınıfta sınava giren tüm adayların sınavı geçersiz sayılır.
 15. Sınav süresince, görevliler dâhil, salonda kimse sigara vb. tütün ürünleri içemez.
 16. Soru kitapçığı eksik ya da basım hatalıysa değiştirilmesi için Sınav Yapıcı’ya başvurulması gerekir. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanır. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınav geçersiz sayılır.
 17. Adaylar teorik sınavlarda görüntülerinin kayıt altına alınmasını kabul etmek durumundadır.