Program Komitesi, kapsam dahilinde belgelendirme programı koşullarının işletildiğini kontrol etmek, personel belgelendirme kapsamında bulunan personel kategorisine ilişkin yapılan değişiklikleri belgelendirilen kişilerin karşılayıp karşılamadığını doğrulamak amaçlı yapılacak uygulamalara danışmanlık etmek, ölçme değerlendirme uygulamalarını değerlendirmek ve raporlamak için yılda en az 1(bir) defa olmak üzere olağan ve gerekli durumlarda olağanüstü olarak toplanır.

Program Komitesi, adil temsil ilkesi göz önünde bulundurularak Ulusal Yeterliliklerde bulunan değerlendirici ölçütlerinden en az birine sahip olan alan uzmanlarından ve ölçme-değerlendirme uzmanlarından olmak üzere 3 (üç) asil, 1 (bir ) yedek üyeden oluşturulur

Program Komitesi üyelerimiz;

Ad Soyad Meslek Görev
Bestami ÇİFTÇİ Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı Zeytinyağı Üretim Operatörü
Nejat ÖZDURAN İşveren Zeytinyağı Üretim Operatörü
Yrd. Doç.Dr. Fahri YEMİŞÇİOĞLU Gıda Mühendisi Zeytinyağı Üretim Operatörü
Pelin OMUROĞLU BALCIOĞLU Ziraat Teknikeri Zeytinyağı Üretim Operatörü
Prof. Dr.Mehmet Yekta GÖKSUNGUR Gıda Mühendisi Fermente Ürün Üretim Operatörü
Gökhan GÜLAĞALAR Gıda Mühendisi Fermente Ürün Üretim Operatörü
Tuğba BULUTAY Gıda Teknikeri Fermente Ürün Üretim Operatörü
Prof. Dr. Semih ÖTLEŞ Gıda Mühendisi Fermente Ürün Üretim Operatörü
Bestami ÇİFTÇİ Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı Tadımcı
Ferişte ÖZTÜRK GÜNGÖR Gıda Mühendisi Tadımcı
Vatan GACAR Ziraat Mühendisi Tadımcı
Sibel ÇOBAN Gıda Teknikeri Tadımcı