Kalite ve Personel Belgelendirme Politikası

EOV AKADEMİ, hedefleri doğrultusunda; kendi çalışanlarına, adaylara, başvuruda bulunan kişilere, belgelendirme yapılan kişilere ve bu kişileri çalıştıranlara karşı ve tüm faaliyetlerinde;

  • Adil, tarafsız ve etik değerleri gözeten bir hizmet sunmayı
  • Kaliteden ödün vermeden, eşitlik ve tarafsızlık ilkelerini gözetilerek belgelendirme yapmayı
  • Yaratıcı, üretken, sürekli öğrenen kişi ve kurumlarla işbirliği yaparak; yerel, bölgesel ve ulusal ölçekte ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmayı,
  • Kalite yönetim sistemi temelinde sürdürülebilir iyileştirme ve çözüm odaklı bir kuruluş olarak faaliyet göstermeyi
  • Tüm başvuru sahiplerine ilişkin bilgilerin gizliliğini korumayı  
  • Takım çalışmasını destekleyerek verimliliği ve hizmet kalitesini artırmayı
  • Tüm faaliyetlerinde çevre koruma ve geliştirme bilinciyle hareket etmeyi

Personel Belgelendirme ve Kalite Politikası olarak belirlemiş olup faaliyetlerini bu doğrultuda gerçekleştirecektir.