İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Prosedürü

İtirazlar

EOV AKADEMİ Personel Belgelendirme süreci ve uygulamalarına ilişkin başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişiler itirazda bulunabilir.

İtirazlar, “İtiraz Başvuru ve Değerlendirme Formu” ile EOV AKADEMİ’ye dijital ortamda veya posta yoluyla yapılır.

İtirazlar,

  • Başvuru şartlarına uygunluk,
  • Sınavın değerlendirilmesi,
  • Belgelendirme kararları,
  • Gözetim geçerli kılma ve yeniden belgelendirme kararları,
  • Belge iptali, askıya alınması, kapsamın genişletilmesi veya daraltılması işlemleri/kararları

için yapılabilir.

Sınav sonuçlarına ilişkin yapılacak itirazlar, sonuçların açıklanmasını takiben 7 (yedi) iş günü içinde yapılmalıdır. Bu sürenin geçirilmesi durumunda sınavlara ilişkin yapılacak itirazlar kabul edilmez.

Yapılan itirazların değerlendirilmesi Karar Verici tarafından yapılır ve 10 (on) gün içinde sonuçlandırılır.

İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Komitesi’ne iletilmesi gerekli görülen itirazlar 15 (on beş) iş günü içinde değerlendirilip sonuca bağlanır.

Şikayetler

Personel belgelendirme süreci ve uygulamalarına ilişkin başvuru sahipleri, adaylar, belgelendirilmiş kişiler ve onların işverenleri ile diğer kesimler şikayette bulunabilir.

Şikayetler, “Şikayet Başvuru ve Değerlendirme Formu” ile EOV AKADEMİ’ye dijital ortamda veya posta yoluyla yapılır.

Şikayetler,

  • Merkez personelinin, belgelendirme politikasına uygun olmayan davranışları,
  • Merkezin faaliyetleri,
  • Gizlilik ve güvenlik ile ilgili uygunsuzluklar,
  • Belgelendirilmiş kişinin belgelendirme sözleşmesine uygun olmayan işlem ve davranışları

konularında yapılabilir.

Şikayete bir çözüm üretilebilmesi için gerekli çalışmalar EOV AKADEMİ İşletme Sorumlusu tarafından yapılır.

İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Komitesi’ne iletilmesi gerekli görülen şikayetler 30 (otuz) iş günü içinde değerlendirilip sonuca bağlanır.

İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Prosedürü Akış Şeması