İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Komitesi

İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Komitesi, çözüme kavuşturulamayan itirazları/şikayetleri inceleyip değerlendirmek ve görüş bildirmek amacıyla çağrı üzerine toplanır. İtirazın/Şikayetin uzmanlık gerektiren konularda olması halinde komite, konu uzmanlarını toplantıya çağırabilir veya onlardan yazılı görüş alarak karara varabilir.

Komite, adil temsil ilkesi göz önünde bulundurularak 3 (üç) asil, 1 (bir) yedek üyeden oluşturulur.

İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Komitesi üyelerimiz;

Ad Soyad Meslek
Av.Dilara UÇAR Avukat
Dr. Onur ÖZDİKİCİERLER Gıda Mühendisi
Eylem SAĞLAM Gıda Mühendisi
Yeşim Gül ÖZDOĞAN Gıda Yüksek Mühendisi