Ege Orman Vakfı Akademi Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme İktisadi İşletmesi (EOV AKADEMİ), Ege Orman Vakfı ve Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi iş birliğinde yürütülen AB Projesi kapsamında gıda sektöründe sınav ve belgelendirme yapmak üzere kurulmuş, Ege Orman Vakfı'na bağlı bir iktisadi işletmedir.

Projenin genel amacı; nitelikli ve belgeli işgücü geliştirilmesi, eğitim ve istihdam arasındaki ilişki güçlendirilerek örgün ve yaygın mesleki eğitim ve öğretimin etkinliğinin sağlanması, önceki öğrenmelerinin tanınmasının teşvik edilmesi, hayat boyu öğrenme sürecinin desteklenmesi ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi’nin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumunun kolaylaştırılmasıdır. Özel amacı ise gıda sektörünün içerisinde “8.2 Dondurulmuş Gıda, İçecek ve Diğer Gıda Ürünleri” alt sektöründe 4. Seviyelerde, Zeytinyağı Üretim Operatörü, Fermente Ürün Üretim Operatörü ve Tadımcı mesleklerinde meslek standardı tanımlamak ve tanımlanan bu 3 mesleğe ait ulusal yeterlilik hazırlamak, Meslek Standartları Geliştirme Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezleri (VOC-Test Merkezleri) kurmak ve işletmektir. Bu kapsamda, “Zeytinyağı Üretim Operatörü (Seviye 4)”, “Fermente Ürün Üretim Operatörü (Seviye 4)” ve “Tadımcı (Seviye 4)” mesleklerinde olmak üzere 3 (üç) adet Ulusal Meslek Standardı (16UMS0556-4, 16UMS0559-4 ve 16UMS0560-4) ve Ulusal Yeterlilik (17UY0294-4, 17UY0295-4 ve 17UY0293-4) hazırlanmıştır. Söz konusu yeterlilikler, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanıp Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi dairesinde düzenlenen Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ne eklenmiştir.

EOV AKADEMİ, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 06.11.2017 tarihinde akredite edilmiş (Akreditasyon No: AB-0209-P) ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından 04.01.2018 tarihinde yetkilendirilmiş (Yetkilendirme No: YB-0121) gıda sektörünün ilk ve tek sınav ve belgelendirme kuruluşu olma özelliğine sahiptir.

Ege Orman Vakfı Yönetim Kurulu, Vakfın %100 sermayesi ile kurulmuş iktisadi işletme teşekkülü EOV AKADEMİ'nin İcra Kurulu'nu, her türlü iş ve işlemlerde temsil ve ilzama yetkili kılmıştır.