Belgenin geçerlilik süresi, belirlenmesinde akreditasyon kapsamında belgelendirilmesi yapılan Ulusal Yeterlilikler esas alınarak hazırlanmış Belgelendirme Programlarında tanımlanır ve www.e-voc.org.tr internet sitesinde yayınlanır. Belgelendirilmiş kişiler, belge gözetim süresi içinde gözetime tabii tutulur. Belge gözetim süreleri ve gözetim yöntemleri Belgelendirme Programlarında tanımlanmıştır. Performansı yeterli bulunmayan ya da belge sahibinden kaynaklanan nedenlerden dolayı gözetimi yapılamayan kişilerin belgeleri askıya alınır. Belgelerin askıda kalma süreleri Belgelendirme Programlarında tanımlanır ve www.e-voc.org.tr internet sitesinde yayınlanır. Belgenin askıya alınma nedenlerinin ortadan kalkması halinde belgenin askı durumu kaldırılarak www.e-voc.org.tr web sayfasından ilan edilir. Askıya alınma nedenleri ortadan kalkmayan belge sahiplerinin belgeleri askı süresi sonunda geri çekilir. Bu durum da www.e-voc.org.tr  web sayfasından duyurulur.

Belgelendirilmiş kişilerin işverenleri ya da çalıştıkları kurum/kuruluşlardan kişi ile ilgili uygunsuzluk şikayeti geldiğinde şikayet değerlendirilir ve gerek görülmesi halinde gözetim faaliyetleri başlatılabilir.